TERÀPIA FAMILIAR:

Quan la problemàtica va més enllà de l'individuo i els conflictes es donen en el sí de la vinculació familiar convé elaborar i trobar noves fórmules de relació que facilitin una millor convivència.