Garantir un tractament per a cada persona.

En cas de patologia greu,
          acompanyar als pares en el procés terapèutic.