La practica psicoanalítica permet
          un tractament per a cada adolescent.

Acompanyar als pares en el procés terapèutic
          és imprescindible.