Mercè Rigo i Grimalt


Curriculum Vitae

     • Títol oficial d'Especialista en Psicologia Clínica.
     2008

     • Col·legiada nº 0618. Col·legi Oficial de Psicòlegs de
     Catalunya.

     • Llicenciada en Filosofia i Ciències de l´Educació
     "Secció Psicologia" per la Universitat de
     Barcelona. Promoció. 1980

     • Mestra de Primera Ensenyança per l´Escola
     Normal de Magisteri de Barcelona. Promoció:
     1974

 ...