...
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2015-1981
     • Consulta privada: Diagnostics i Psicoteràpies
     d'adults.

2015-2008
     • Membre del grup d'estudi i investigació: Dona i
     Salut de La Secció de la Dona del Col·legi de
     Psicologia de Barcelona:
   Juny 2013:
     Un encontre des del Cinema, el Teatre i la
     Psicologia.
   Maig 2014:
     "Frida i Marilyn. Dues dones trencades"
.

2015-2008
     • Membre de CRAPPSI. Fundació Catalana per a la
     Recerca i Avaluació de les Pràctiques
     Psicoanalítiques
.

 ...