...
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2018-1981
     • Consulta privada: Diagnostics i Psicoteràpies
     d'adults.

2018-2008
     • Membre del grup d'estudi i investigació: Dona i
     Salut de La Secció de la Dona del Col·legi de
     Psicologia de Barcelona:

2015-2008
     • Membre de CRAPPSI. Fundació Catalana per a la
     Recerca i Avaluació de les Pràctiques
     Psicoanalítiques
.

 ...