INSEGURETAT, BAIXA AUTOESTIMA:

La competitivitat actual i valoració de l'èxit pot generar estats de fracàs i inseguretat.