HIPOCONDRÍA

Temor desmesurat a les malalties. Ansietat respecte a la salut própia i tendència a viure exageradament els sofriments reals o imaginaris.