ENURESI, ENCOPRESI:

L'emissió d'orina i femtes incontrolades diürnes o nocturnes, ens indiquen un nivell d'ansietat alt originat per conflictes emocionals.