DEPRESSIÓ:

Tristesa, apatia, desànim, canvis d'humor. És potser el motiu més freqüent de consulta.