CRISIS VITALS:

En la vida de tot subjecte hi ha situacions de canvis fonamentals, on el que està en joc és l'elecció d'una posició subjectiva, (Adolescència, Triar carrera, formar parella, matrimoni, Professió, etc..).

També hi ha moments que per successos dolorosos amb motiu d'alguna pèrdua (Treball, negoci, parella, etc..) la persona ha d'adaptar-se a una situació inesperada, nova i dolorosa, a la qual cal donar una resposta immediata.

En aquests moments, percebuts com d'un cert desemparament, en els quals no és fàcil trobar punts d'ancoratge que permetin decidir-se i poder construir una resposta pròpia, és quan a través de la paraula es poden anar construint els recursos propis amb els quals enfrontar-se al seu malestar existent.