ADDICCIONS:

Els problemes d'addiccions: drogues, alcohol, màquines escurabutxaques, videojocs o Internet, són molt freqüents en els nostres dies. L'ús exagerat pot portar a l'autodestrucció.